เข้าร่วมงานวันดินโลก(World Soil Day) ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานวันดินโลก (World Soil Day) (Stop Soil Erosion Save Our Future : รวมพลังปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน) ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน ฯ