ช็อกโลก ราคาข้าวเวียดนาม พุ่งแซงไทยรอบ 30 ปี

ราคาข้าว 5% เวียดนามพุ่งแซงไทยรอบ 30 ปี ชี้บาทแข็งกระทบข้าวไทยราคาสูง ข้าวเวียดนามปรับคุณภาพดีขึ้น จูงใจลูกค้าแห่ซื้อ จับตา EVFTA ช่วยเพิ่มยอดส่งออกข้าวไปอียู

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต.) ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสื่อของเวียดนามว่า ตามข้อมูลของสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association : VFA) ราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2563 และมีราคาในบางชนิดข้าว และบางช่วงเวลาสูงกว่าราคาข้าวของไทย

ข้อมูลล่าสุดของ VFA เมื่อปลายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2563 แสดงให้เห็นว่า ข้าวขาวหัก 5% ของเวียดนาม ได้ขายราคาอยู่ที่ 493-497 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เทียบกับข้าวประเภทเดียวกันของไทยอยู่ที่ 473-477 ดอลลาร์สหรัฐฯ ปากีสถานอยู่ที่ 423-427 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และอินเดีย 378-382 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

นาย Nguyen Van Dong ผู้อำนวยการ บริษัท Viet Hung Rice Milling, Processing and Trading Company กล่าวว่า ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวเวียดนามบางประเภทสูงกว่าของไทยเป็นครั้งแรก ในรอบ 3 ทศวรรษ(30 ปี)ที่ราคาข้าวเวียดนามพุ่งสูงถึงข้าวไทย และข้าวขาวหัก 5% เวียดนามสูงกว่าราคาข้าวไทย ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย ประกอบกับการขาดแคลนข้าวขาวหัก 5% ในตลาดส่งผลผลักดันให้ราคาข้าวชนิดดังกล่าวสูงขึ้น และ ปัจจัยสำคัญคือข้าวเวียดนามได้ปรับคุณภาพให้ดีขึ้น

 


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ