กอศ.เตรียมชง ครม.ให้เรียนเกษตร-ประมง ฟรีตั้งแต่ปีการศึกษา2563

เลขาธิการ กอศ.เตรียมชง ครม.ให้เรียนเกษตร-ประมง ฟรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมาทำการเกษตรในวิทยาลัยกับนักศึกศึกษาได้

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ย้อนหลัง  พบว่า จำนวนผู้เรียนสาขาเกษตรกรรม และ สาขาประมง ลดลงมาก ทั้งๆที่พื้นฐานของประเทศไทย คือ ประเทศ เกษตรกรรม และแน่นอนว่าเกษตรกรรมในอนาคตจะต้องดูแลภาพรวมในประเทศทั้งหมด

ดังนั้น จึงจะเสนอต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการส่งเสริมให้เด็กมาเรียนเกษตรกรรมและประมงมากขึ้น โดยยกเว้นค่าเรียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และอื่นๆ ให้เรียนเกษตรกรรมและประมง ฟรี จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และ สอศ.จะจัดงบประมาณสนับสนุนให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยการประมง (วป.) ทดแทนการเก็บค่าเล่าเรียนจากเด็ก

“การให้เรียนเกษตรกรรมและประมงฟรี ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการจูงใจให้เด็กมาเรียนในสาขาดังกล่าวมากขึ้น และเชื่อว่าเมื่อ สอศ.เสนอไป รมว.ศึกษาธิการ และ ครม.จะพิจารณาอนุมัติ เพราะถ้าเพิ่มจำนวนผู้เรียนเกษตรฯได้มากขึ้น จะเป็นการตอบโจทย์ประเทศที่ยั่งยืนและยาวนาน  นอกจากนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแต่ละแห่งจะมีพื้นที่จำนวนมาก พื้นที่บางส่วนยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ดังนั้น ผมจึงมีแนวคิดว่าวิทยาลัยควรแบ่งพื้นที่ให้เด็กแต่ละคนเพื่อใช้ในการเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และถ้าครอบครัวจะมาอยู่กับเด็กด้วยก็สามารถมาอยู่และเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมไปพร้อมๆกับเด็กได้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เด็กมีอาชีพ มีรายได้ มีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัว โดยมีเงื่อนไขเมื่อเรียนจบก็ออกจากพื้นที่ไป ซึ่งเรื่องนี้สามารถทำได้และบางวิทยาลัยก็ทำอยู่แล้ว” นายณรงค์ กล่าว

ที่มา : เดลินิวส์