วิธีวัดขนาดต้นไม้เพื่อประเมินค่าค้ำประกัน – ธ.ก.ส.อ่างทอง

Click here to open

หลักการของ ธ.ก.ส.ที่จะพิจารณาว่าต้นไม้ชนิดไหนควรจจะมีค่าหรือมีราคาเท่าไรได้จัดแบ่งประเภทพันธุ์ไม้เศรษฐกิจเป็น 4 กลุ่ม จากทั้งหมด 58 ชนิด โดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการเติบโต รอบตัดฟัน และมูลค่าของเนื้อไม้ วิธีการนี้ทางคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาจัดทำขึ้นร่วมกับธ.ก.ส.และทดลองนำร่องมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นการตอบรับที่ภาครัฐได้มีการปลดล็อกให้มีการปลูกไม้มีค่าเป็นไม้เศรษฐกิจ

กลุ่มที่ 1 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตเร็ว รอบตัดฟันสั้น มูลค่าของเนื้อไม้ต่ำ กลุ่มนี้จะมีมูลค่าต่ำ เช่น ยูคาลิปตัส สัตตบรรณ กระถินเทพา กระถินณรงค์ ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้ค่อนข้างสูง เช่น ประดู่ ยางนา กระบาก สะตอ ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูง ได้แก่ สัก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตช้า รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูงมาก เช่น พะยูง ชิงชัน จันทน์หอม มะค่าโมง ฯลฯ

หลักการอีกอย่างของ ธ.ก.ส. ในการประเมินราคาต้นไม้ที่กำหนดไว้เบื้องต้นคือต้องเป็นต้นไม้อายุ 1 ปีขึ้นไป มีลำต้นตรง 2 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องเป็นต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินตนเอง และจะปล่อยกู้ให้ 50% ของราคาประเมินต้นไม้ชนิดนั้นๆ

ที่มา : เกษตรก้าวไกล