จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 63 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร