สภาเกษตรประเทศไต้หวันตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผลิตภัณฑ์หมูจากเวียดนาม

สภาเกษตรประเทศไต้หวันได้ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์หมูจากประเทศเวียดนาม
ไต้หวันจึงยกระดับการตรวจนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเข้มข้น เนื่องจากว่านั่นเป็นสัญญาณว่า
การระบาดของโรคจากประเทศจีนทางตอนใต้ได้เข้าสู่ประเทศเวียดนามแล้ว
โดยตอนนี้ยังไม่มีประกาศใดๆจากรัฐบาลประเทศเวียดนาม

ที่มา : https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3639028