ศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

พื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
(4 มกราคม 2564)

 

1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
ตาก,นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระแก้ว,ลพบุรี,สิงห์บุรี,อ่างทอง,นครนายก,กาญจนบุรี,นครปฐม,ราชบุรี,สุพรรณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระบุรี,สมุทรปราการ,จันทบุรี,ชลบุรี,ตราด,ระยอง,ชุมพร,ระนองและกรุงเทพฯ

2) พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด
สุโขทัย,กำแพงเพชร,นครสวรรค์,อุทัยธานี,ชัยนาท,เพชรบูรณ์,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,นครราชสีมา,สุราษฎร์ธานีและพังงา

3) พื้นที่เฝ้าระวังสูง 38 จังหวัด
จังหวัดที่เหลือของประเทศไทยจำนวน 38 จังหวัด

4 ) พื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด


#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19