ลงพื้นที่ แปลงสาธิตปุ๋ยพืชสดจากปอเทือง ซึ่งสนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ของนายสงัด พลอยขาว

 
 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ แปลงสาธิตปุ๋ยพืชสดจากปอเทือง ซึ่งสนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ของนายสงัด พลอยขาว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 ไร่ ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร