เตรียมเปิดเช่าที่ราชพัสดุ ทำเกษตร-อยู่อาศัย เพียงปีละ 200-300 บาท

ให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ทำเกษตร-อยู่อาศัย ปีละ 200-300 บาท มุ่งเปลี่ยนผู้บุกรุกเป็นผู้เช่า

กรมธนารักษ์ เตรียมเปิดโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ ให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำการเกษตร 200 บาทต่อปี และที่ดินอยู่อาศัยค่าเช่า 300 บาทต่อปี
มุ่งเปลี่ยนจากผู้บุกรุกให้เป็นผู้เช่า ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ดร.อุตตม สาวนายน ระบุว่า กรมธนารักษ์ เตรียมเปิดให้ประชาชนเช่าที่ดิน เป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” และโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สำหรับโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ผ่านการรับรองสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐ หรือ “ที่ราชพัสดุ” เพื่อเปลี่ยนการอยู่อาศัยและทำกินที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย หรือเปลี่ยนจาก “ผู้บุกรุก” เป็น “ผู้เช่า” ในราคาถูก
รายละเอียดการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ค่าเช่าเพียงไร่ละประมาณ 200 บาทต่อปี ส่วนที่ดินอยู่อาศัยกำหนดราคาแค่ตารางวาละ 25 สตางค์ต่อเดือน หรือ 100 ตารางวา เสียค่าเช่า 300 บาทต่อปี เท่านั้น

 

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินในราคาเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ต้องกังวลจะมีปัญหาทางกฎหมายใด ๆ เพราะการเช่าที่ราชพัสดุ คือการถือสิทธิที่มีกฎหมายรองรับ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งเป้าจะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 50,000 ราย

ส่วนโครงการ “ทำชุมชนใหม่เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” เป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีรูปแบบเป็นที่ประชุมอเนกประสงค์ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ เอกชน และชุมชน และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชน เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน ดึงคนจากภายนอกเข้ามา และยึดโยงให้คนภายในชุมชนไม่ต้องไปทำงานนอกพื้นที่ รายได้จะหมุนเวียนภายในชุมชน ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้า เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวจะมีการนำร่องในที่ดินราชพัสดุของ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่แรก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ก่อนจะขยายไปยังชุมชนอื่น ๆ อีกประมาณ 100 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2563

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เฟซบุ๊ก ดร.อุตตม สาวนายน