รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)

📍(พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งหมด 40 จังหวัด) ปี2564
ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด
 2. เพื่อสนับสนุนธุรกิจต้นแบบ ให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภท ทั้งธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน บุคคลทั่วไป นิติบุคคล
ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่อยู่ในภาคบริการ และภาคการผลิต ที่มีการประกอบธุรกิจ 1 ปี ขึ้นไป **

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภท ทั้งธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
บุคคลทั่วไป นิติบุคคล ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่อยู่ในภาคการบริการและภาคการผลิต

 1. มีคุณสมบัติเป็น SME หรือ Micro SME หรือวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนกับส่วนราชการ
 2. ประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
 3. เป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคการบริการ การท่องเที่ยว หรือภาคการผลิตที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่
 4. มีที่ตั้งสถานประกอบการหรือสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร
 5. กิจการ ไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
 6. เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี
 7. เป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรืออยู่ในระหว่างสมัครเป็นสมาชิก

**** ระยะรับสมัครเวลาตั้งแต่ 16 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2564 ****
📌 ท่านสามารถ โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังช่องทางที่แจ้งในหน้าที่ 5 ของใบสมัคร

 

 

จังหวัดในพื้นที่ดำเนินการ

 1. กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
 2. ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

ติดต่อสอบถามได้ที่
Line : smepvc64
Facebook : SMEProvincialchampions64
E-mail : [email protected]
โทร : 065-437-8900 – คุณสุฑาทิพย์ รบช้าง