ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุม เดอะสเตชั่น ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีตัวแทนเกษตรกรจากตำบลในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก