ร่วมหารือกับตัวแทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือเกี่ยวกับปัญหาราคาตกต่ำ-ผลผลิตล้นตลาด

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และ นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ร่วมหารือกับตัวแทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ สมาชิกสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำและผลผลิตเกลือล้นตลาด