คณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิตให้ทุนเรียนฟรี – ทุนต้นกล้า เพื่อพัฒนาประเทศ

รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ รักษาการคณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการเกษตรแบบองค์รวมในทุกสาขา เสริมความเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจสำหรับการค้าสินค้าเกษตรออนไลน์ยุคดิจิตอล

 

 

นอกจากนี้ ผู้เรียน ยังสามารถสามารถเลือกเรียนกลุ่ม “วิชากัญชาศาสตร์” ซึ่งประกอบด้วยวิชากัญชาศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตกัญชาทางการแพทย์ เทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์กัญชาทางการแพทย์และการปฏิบัติการปรับปรุงพันธ์กัญชาการการแพทย์ครบถ้วนทุกกระบวนการตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อตอบสนองอาชีพปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

ทั้งนี้ คณะนวัตกรรมเกษตร ได้มีข่าวดีสำหรับสำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้ามาศึกษาด้านนวัตกรรมเกษตรและมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากัญชาศาสตร์เพื่อทางการแพทย์ โดยในปีการศึกษา 2563 คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต มีทุนการศึกษา “ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ” (เรียนฟรีตลอด 4 ปี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร) ระดับปริญญาตรี มอบให้สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สายศิลป์และที่จบระดับชั้น ปวช. ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (รับนักศึกษาจบปีการศึกษา 2562 เท่านั้น) โดยผู้สนใจขอสมัครรับทุน “ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ” ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ Online ตามลิงค์ https://forms.gle/7gnRsFQsL1JRQJwR7 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 997 2222 ต่อ 3428,3441 หรือ 09 2708 9994 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rsu.ac.th/cab/agri/home.aspx

 

ที่มา : เกษตรก้าวไกล