ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่มผ้ามัดย้อมธรรมชาติบ้านโคกขาม ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่มผ้ามัดย้อมธรรมชาติบ้านโคกขาม ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร