เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ