เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ร้อยดวงใจ กล้วยไม้งาม รําลึกนามพ่อระพี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น พร้อมด้วยนายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ร้อยดวงใจ กล้วยไม้งาม รําลึกนามพ่อระพี” บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย ณ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จํากัด ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว