รับซื้อขนุนอ่อนป้อนโรงงาน สร้างรายได้งามให้เกษตรกรที่สามร้อยยอด(คลิป)

ในพื้นที่ อ.สามร้อยยอด ปราณบุรี และหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตขนุนในประเทศไทย มีทั้งพันธุ์ทองประเสริฐ เพชรราชา และมาเลย์ ทำให้พ่อค้ามีการตั้งล้งรับซื้อทั้งขนุนสดผลอ่อน และผลแก่ อย่าง ประสิทธิ์ สกุณี ก็อีกคนหนึ่งที่ตั้งล้งรัฐซื้อขนุน เน้นขนุนสดผลอ่อน ที่หมู่ 5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้อนโรงงานแปรรูปวันละ 2-5 ตัน ปรากฏว่าสร้างรายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี พื้นที่ 1 ไร่ มีรายอย่างน้อย 3.5 หมื่นบาท ในขณะที่การดูแลไม่ยุ่งยากนัก

        “พอขนุนได้ผลขนาด 1.5-3 กก.ก็เก็บเกี่ยวขายได้แล้ว ไม่ต้องไปบำรุงต้น และผลอะไรมาก ต้นขนุน 1 ต้น จะมีรายได้ที่เป็นกำไรอย่างน้อยต้นละ 1,000 บาทต่อปี  หรือไร่ละ 3.5 หมื่นบาท ต่อไร่ ถือว่ารายได้ดีแต่ถ้าปล่อยให้ผลแก่จะมีรายได้มากกว่าอีก แต่ต้องดูแลมากขึ้น”

ที่มา : เกษตรทำกิน