ข่าวประชาสัมพันธ์

2019
28 พฤศจิกายน 2019
นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง การสร้างความมั่นคงของภาคการเกษตรว่า ภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย...
18 พฤศจิกายน 2019
กรมประมง จับมือมูลนิธิอุทกพัฒน์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ลงนามว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมประมง และการขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อแลกเป...
18 พฤศจิกายน 2019
กรมปศุสัตว์จับมือเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์แพะแกะยิ่งใหญ่ รับลมหนาว จิบนมอุ่น ชิมเนื้อนุ่ม 4 ภาค 4 ชาติ ที่ราชบุรี     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิด...
16 พฤศจิกายน 2019
[caption id="attachment_8284" align="aligncenter" width="1024"] นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (นั่งกลาง) และคณะ ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารยันม่าร์ นำโดย นายมาโคโตะ ชินมุระ (นั่งที่ 3 ซ้าย) ผู้อำนวยการและกรรมการบริ...
14 พฤศจิกายน 2019
“ประวิตร” กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562/63 เน้นป้องกันผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หลังพบว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ ยังคงมีผลต่อภูมิภาคทำให้ไม่มีปริมาณฝนตกในพื้...
13 พฤศจิกายน 2019
กรมชลประทานออกโรง ขอความมื่อจากทุกภาคส่วนอีกครั้ง ให้ใช้อย่างประหยัดแบบสุดๆ เพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในอนาคต หลังพบอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศหลายแห่ง มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน...
12 พฤศจิกายน 2019
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นก...
8 พฤศจิกายน 2019
                  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงเกษตรกรว่า ต้องขออนุญาตแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์น้ำวิกฤตมากกว่าปีที่แล้วดูจากตั...
7 พฤศจิกายน 2019
รพ.ศูนย์/ทั่วไป คู่ขนานการแพทย์แผนปัจจุบัน สั่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับ มี 13 แห่ง รพ.ชุมชน สั่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับ มี 12 แห่ง และ รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คลินิกวิจัยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตำรับหมอเดชา มี ...
4 พฤศจิกายน 2019
ไทยเสนอแนวคิด ให้จัดตั้งเครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านการประมง IUU ต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียน หวังขยายประโยชน์ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประมงในอาเซียน นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง...
2 พฤศจิกายน 2019
กรมวิชาการเกษตร แนะ 3 ขั้นตอนขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ์ “ ต้องผ่านการประเมินข้อมูลพิษวิทยา - ขอนำเข้าหรือผลิตตัวอย่าง - การทดลองประสิทธิภาพ ย้ำจุดยืนเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ผ่านมาให้ความสำคัญสารชีวภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อเกษตร...
1 พฤศจิกายน 2019
“BCG Model” รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ สร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างทั่วถึง บนการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   แนวคิด BCG Model ก็คือการสร้างความสมดุลให้ “เศรษฐกิจส...
1 พฤศจิกายน 2019
*  รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด [su_youtube_advanced url="https://youtu.be/iCs9KcdQFYY" width="640" height="480"]   ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริม...
30 ตุลาคม 2019
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ได้ฤกษ์งาม ยามดี จู่โจมเช้ามืด เก็บเกี่ยวกัญชาล๊อตแรก 330 ต้น ได้ 30 กิโลกรัม จากโครงการโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ เผยจะสามารถผลิตยาศุขไสยาศน์ได้ 4,000 ซอง ยาแก้ลมแก้...
28 ตุลาคม 2019
ในปัจจุบัน ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์’ หรือ Aged society ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกที่ระบุถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวนมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร ก่อให้เ...
26 ตุลาคม 2019
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษต...
23 ตุลาคม 2019
นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์พบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พาหะนำเชื้อราโรคนี้มาคือลมพัดมาอยู่ในสวนยางพาราของเกษตรกรทั้งในด...
10 ตุลาคม 2019
ให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ทำเกษตร-อยู่อาศัย ปีละ 200-300 บาท มุ่งเปลี่ยนผู้บุกรุกเป็นผู้เช่า กรมธนารักษ์ เตรียมเปิดโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ ให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำการเกษตร 200 บาทต่อปี และที่ดินอยู่อาศัยค่าเช่า 300 บาทต...
9 ตุลาคม 2019
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ปลูกกัญชา ภาคเหนือจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วัน 8 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานสภาเกษ...
7 ตุลาคม 2019
นารายณ์ทรงสุบรรณ มีความหมายเดียวกันกับ พระวิษณุทรงครุฑ เนื่องจาก นารายณะ (ไทยเรียก นารายณ์) เป็นพระนามหนึ่งของพระวิษณุ ส่วนสุบรรณ ก็เป็นชื่อเรียก ครุฑ หรือ พญาครุฑ พาหนะของพระวิษณุ ส่วนที่เติมสร้อยว่า รัชกาลที่ 9 เพื่อสื...
7 ตุลาคม 2019
สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดงาน “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันท...
30 กันยายน 2019
ไทยคู่ฟ้า เปิด 3 ขั้นตอน 4 ระดับ รับมือปัญหาฝุ่น การจัดการกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เป็นเรื่องที่ภาครัฐกำหนดแผนเตรียมการปฏิบัติไว้ 3 ขั้นตอน ตั้งแต่ “ขั้นเตรียมการ” สร้างความเข้าใจทุกหน่วยงาน ให้มีแนวทางดำเนิ...
26 กันยายน 2019
          นายเดชา บรรลือเดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ กล่าวถึงการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่คิดค้นและจดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง ว่า...
26 กันยายน 2019
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ห้องบัญชาการ...
23 กันยายน 2019
[su_youtube url="https://youtu.be/XXpX5Q2-PC0"] ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ...
18 กันยายน 2019
สภาเกษตรกรแห่งชาติบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคดียาเสพติด เพื่อ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” เมื่อวันที่ 1...
17 กันยายน 2019
"โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" [su_youtube_advanced url="https://youtu.be/PrWXpji13mA" width="640" height="480"]      ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เล...
5 กันยายน 2019
สำนักงาน ป.ป.ส. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ไขข้อสงสัย แก้ไขปัญหา ให้กับประชาชน โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ...
4 กันยายน 2019
โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
26 สิงหาคม 2019
ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก...
2 สิงหาคม 2019
  เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะสมาคมผู้ประกอบการพืชผักและผลไม้ไทย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลู...
1 สิงหาคม 2019
  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการและพนักงานสำนักกิจการสภาและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหา...
11 กรกฎาคม 2019
[su_youtube_advanced url="https://youtu.be/UesOANp1kMg"]             นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 2/2562 มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเ...
11 กรกฎาคม 2019
[su_youtube_advanced url="https://youtu.be/ddKZnTbdous"]             เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะบุคคล และเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นซึ่งผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ...
25 มิถุนายน 2019
ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ...
22 มิถุนายน 2019
สภาเกษตรกรฯลงนามบันทึกร่วมกับดีป้า หวังส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลภาคการเกษตร เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...
21 มิถุนายน 2019
สภาเกษตรกรร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดเสวนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 5” ณ จังหวัดศรีสะเกษ    ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลง...
17 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ได้เข้าพบ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือถึงแนวทางการกำจัดด้วงเจาะเมล็ดมะม่วง (mango seed weevil) เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบสินค้าของสาธารณ...
10 มิถุนายน 2019
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค จนนำไปสู่การลงนามบันทึก...
6 มิถุนายน 2019
วันนี้ 7 มิถุนายน 2562  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะทำงานพร้อมด้วย คณะกรรมการอาหารและยา สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเจ้าพนักงานจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคน เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของสถานที่ปลูกกัญชาท...
5 มิถุนายน 2019
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 มิ.ย. 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์...
4 มิถุนายน 2019
บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ อนุมัติงบ 80 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ และกระทรวงมหาดไทย จัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมเชิญชวนเกษตรกรสมาชิก 5.5 ล้านคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอา...
2 มิถุนายน 2019
“กฤษฎา” ชี้ต้องรื้อโครงสร้างภาคเกษตรใหม่ ให้มีแผนการผลิตต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ระบุหมดยุคแล้วที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้วยการออกมาตรการพยุงราคาสินค้าที่สูงกว่าท้องตลาด เพราะใช้งบประมาณมหาศาล ย...
1 มิถุนายน 2019
สภาเกษตรกรฯ กรมการแพทย์แผนไทยฯ อย.ร่วมหารือแนวทางขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าว...
1 มิถุนายน 2019
กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) (คลิกดูรายละเอียด) ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนไหนที่สามารถปรุง ห...
15 พฤษภาคม 2019
กรมการข้าวร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เตรียมเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 6 จังหวัด  อย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนในวันศุ...
13 พฤษภาคม 2019
สภาเกษตรฯเร่ง สธ.ต้องสร้างมาตรฐานน้ำมันกัญชาทุกสูตร อย่าใช้แค่ดุลยพินิจของจนท. เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม ที่อาคาร 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำเครื...
13 พฤษภาคม 2019
สำนักกิจการสภาและวิชาการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานที่ปรับระดับตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักกิจกา...
25 เมษายน 2019
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งโชว์ผลงาน ไตรมาส 3 หนุนสุดตัว เตรียมส่งเสริม SME แปรรูปกัญชา ตั้งคณะทำงานศึกษาการแปรรูปกัญชา เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีและอุตสาหกรรมยา คาดชัดเจน 1-2 เดือนนี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสร...
25 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 62  ครม. เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้ และไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. วงเงิน 1,232 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2...