ข่าวประชาสัมพันธ์

2021
18.03.2021
ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเ...
18.02.2021
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปปลาสลิดบ้านแพ้ว (ปลาสลิดแผ่นอบกรอบ : สำนักงานพัฒนาการ...
18.02.2021
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปปลาสลิดบ้านแพ้ว (ผงโรยข้าวปลาสลิด : สำนักงานพัฒนาการว...
01.02.2021
    เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง นายรัตนะ...
18.01.2021
     เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 นายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบอิ...
07.01.2021
    ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ ตรวจว่ามีแอปฯ หมอชนะ สอบถามเหตุผล การเดินทาง   พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้...
05.01.2021
  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ดำเนินการเพิ...
05.01.2021
ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 16 ยื่นดาบผู...
04.01.2021
มีผลบังคับ 06.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2564     #ศูนย์รับข้อมูลผู้สงสัย COVID-19 #จังหวัดสมุทรสาคร #เบอร์ติดต่...
02.01.2021
พื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (4 มกราคม 2564)   1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ตาก,นนทบุรี,ปทุมธานี,พ...
2020
25.12.2020
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “เพื่อสร้างความเข้มแข็ง...
22.12.2020
               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ระบาดตั้งแต่ต้นปี...
02.12.2020
       เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วย นายมานิต จตุจริยพงศ์ ผู...
25.11.2020
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนงานพัฒน...
13.11.2020
      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงป...
09.11.2020
       เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ...
03.11.2020
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดประชุมพนักงานสำนักงาน...
21.10.2020
       เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตร...
21.10.2020
          เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตร...
01.10.2020
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 วาระพิเศษ ณ ห้องประชุ...
29.09.2020
       นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในปี 2564 ว่...
17.09.2020
[su_youtube_advanced url="https://youtu.be/5JFnyxrc9fk" width="640" height="480" rel="no" wmode="transparent"]     ...
15.09.2020
  นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับปร...
31.08.2020
สภาเกษตรกรฯจัดโครงการอบรม “เพิ่มทักษะการประกอบการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากสู่การตลาดวิถีใหม่ ( New Normal)”...
23.08.2020
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ มอบ นายศิลา เส็งพาน...
14.08.2020
     นายภูผา บัวบุญ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า “ส้มเขียวหวาน” เป็นผลไม้ขึ้นชื่อประจำอำเภอลอง และอำเภอ...
06.08.2020
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ....
24.07.2020
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสตาร์ทเครื่องเดินหน้าลุยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังครม. อนุมัติ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน...
22.07.2020
‘ประพัฒน์‘ กระตุก CPTPP ผลประโยชน์ภาคเกษตรไม่ชัดเจน ผูกขาดขอบเขตกว้าง รัฐต้องรอบคอบ ละเอียด ครบรอบด้าน สร้างและเสริมศักย...
17.07.2020
          รัฐบาล เปิดให้ประชาชนนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด อาทิ ไม้สัก-พะยูง-มะขาม-นนทรี-นางพญาเสือโคร่ง-ป...
01.07.2020
  ย้ำ!! ปิดรับพรีออเดอร์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. เท่านั้น !!!!!! สนใจยังทัน ลิงค์จองพร้อมรายละเอียดด้า...
30.06.2020
กรมประมง เปิดรับสมัครชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ เข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง” สามารถกู้...
22.06.2020
  กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนทะเลอ่าวไทยตอนใน (อ่...
19.06.2020
📣 กรมป่าไม้ แจกต้นกล้ากล้าไม้พันธุ์ดี ฟรีทั่วประเทศ !! 🌳 ใครชอบปลูกต้นไม้ มองหาต้นกล้าไม้พันธุ์ดี กรมป่าไม้ ได้จัดเตรียม...
04.06.2020
กระทรวง อว. ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดหลักสูตร Non degree พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ  เน้น 2 หลักสูตร “นักนว...
02.06.2020
    ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดตัวโครงการตล...
01.06.2020
  นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร...
21.05.2020
หลังจากเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จ...
21.05.2020
    เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563​ นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดประชุมผ่านระบบโปรแกรม zoom meeting ณ ห้อ...
21.05.2020
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2563 ในจังหวัดระยอง จันทบุรี แล...
20.05.2020
เกษตรฯ เผยภาพรวมสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ ปี 2563 ทั้งภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น พร้อมดึงหน่วยงานหล...
18.05.2020
  กระทรวงเกษตรฯ ย้ำชัด “เราจะไม่ทิ้งกัน” ต้องทั่วถึง ล่าสุดเปิดแล้ว “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์ของเกษตรกร” สำหรับกรณีเกษต...
15.05.2020
ธ.ก.ส. พร้อมจ่าย เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท กลุ่มแรกจำนวน 6.77 ล้านราย เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงวันนี้ โดยโอน...
15.05.2020
  กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดระบบบริการข้อมูลการผลิตด้านการเกษตร ให้บริการสืบค้นข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทั่ว...
14.05.2020
กรุงเทพฯ 13 พฤษภาคม 2563 – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการสัมมนาเชิ...
14.05.2020
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ...
11.05.2020
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้สั่งการและมอบหมายให้กรมประมง ถอดพ...
11.05.2020
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี...
08.05.2020
  กรมประมงประกาศ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบชาวประมงและประมงพื้นบ้าน สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษ...
07.05.2020
  ธ.ก.ส. เตรียมเปิดให้ “เกษตรกร” ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ผ่าน "www.เยียวยาเกษตรกร.c...
07.05.2020
เปิดหลักเกณฑ์ “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร” มีกี่ประเภท? และแต่ละประเภทหรือหน่วยงานมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง หรือลักษณะใดถึงจะเ...
07.05.2020
พร้อมแล้วสำหรับการโอนเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรค COVID-19 ให้กับเกษตรกร 10 ล้านราย รายละ 5,000...
30.04.2020
กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม ฝีมือเกษตรกรตัวจริงจากทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้าน...
29.04.2020
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ...
29.04.2020
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษต...
28.04.2020
บริจาคอย่างไร? ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งทางที่ดี ควรแจ้งหน่วยงานรัฐก่อน เพื่ออำนวยความสะ...
27.04.2020
  กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) จากเดิมให้อยู่ถึง 30 เม.ย. 6...
23.04.2020
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนการปฏิบัติงานและให้บริการเกษตร...
22.04.2020
การจัดการและดูแลสุขอนามัย สำหรับโรงทาน ร้านอาหาร และผู้บริโภค ให้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อ COVID-19      ...