ฟิลิปปินส์ใช้ ตะกร้าสานทางมะพร้าว ใส่ผักผลไม้ทดแทน ถุงกระสอบพลาสติก

ตลาดในเมือง Bongao, Tawi Tawi ประเทศฟิลิปปินส์ มีการใช้ตะกร้าสานสุดยูนีคและสร้างสรรค์ ด้วยทางมะพร้าว เอาไว้ใส่ผักผลไม้ขายเรียกว่า “Sulingkat”
สิ่งนี้เป็นไอเดียนำมาใช้ทดแทนถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ คนไทยมีการสานทางมะพร้าวทำภาชนะหรือสิ่งของมากมาย นี่คืออีกหนึ่งไอเดียที่สามารถนำมาปรับใช้ประโยชน์ที่มา : KapampanganTraveller