สวนมะละกอไฮเทคใช้ระบบน้ำฝอยควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 12 ไร่ ได้วันละ2หมื่น

จากที่เป็นคนชอบรับประทานมะละกอฮอลแลนด์ เป็นชีวิตใจ ทำให้เจ้าของธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์การเกษตร “ทราย ฤกษ์ปรีชา” หรือ “อาม่า” ตัดสินใจเอาที่ดินคืนจากที่เคยให้เกษตรเช่าปลูกมันสำปะหลังกลับคืนมาปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในพื้นที่ 12 ไร่ ลงทุนกว่า 1 ล้านบาท ใช้ระบบน้ำฝอยควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ในนาม “สวนอาม่า” ที่ ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.สระบุรี  เวลาผ่านไป 8 เดือนเก็บผลผลิตวันแรกได้ 3 หมื่น จากนั้นเป็นอาทิตย์ละ 8 ตัน เฉลี่ยรายได้วันละเกือบ 2 หมื่นบาท มั่นใจ เพียง 4 เดือนได้ทุนคืน พร้อมจะขยายพื้นที่ปลูกอีกรวม 60 ไร่

ที่มา : เกษตรทำกิน