ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบจากพายุปาบึกต่อการทำนาเกลือและประมงชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบจากพายุปาบึกต่อการทำนาเกลือ (แปลงใหญ่) และประมงชายฝั่งในหมู่ที่ 7, 8, และหมู่ 9 ของตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งนี้จากข้อร้องเรียนของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมายังสภาเกษตรกรจังหวัดฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้กับต้นสังกัดสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป

[smartslider3 slider=14]