ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สวนสาธารณะ ลานหลวงปู่รุ่ง วัดท่ากระบือ หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร