สำนักงาน ป.ป.ส. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน

สำนักงาน ป.ป.ส. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ไขข้อสงสัย แก้ไขปัญหา ให้กับประชาชน โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

สำนักงานป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

แจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร. สายด่วน 1386
ปรึกษาการบำบัดรักษายาเสพติดโทร. สายด่วน 1165