สภาเกษตร 26 จังหวัด เบรค สนช. ชะลอร่างกฎหมายข้าว

นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ (25 ก.พ. 62) เดินทางไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชะลอร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. …. (อยู่ระหว่างการพิจารณา) ให้ชะลอออกไปก่อน ซึ่งเป็นมติของทางสภาเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด และขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง โดยให้สภาเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดมีส่วนร่วม และได้แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างดังกล่าวด้วย

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ข้าว มีผู้มีส่วนได้เสียหลายส่วน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อีกทั้งในการเสนอร่างพระราชบัญญัติยังขาดการมีส่วนร่วม เพราะปัจจุบัน เกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาหลักการของร่างดังกล่าวเป็นอย่างไร

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ