ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการวิสาหกิจชุมชนไม้ผล หมู่ 7 ตำบลท่าไม้

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการวิสาหกิจชุมชนไม้ผล หมู่ 7 ตำบลท่าไม้