สภาเกษตรกรฯ ชง ลำปางโมเดล ผ่าทางตันแก้ปัญหา 2 แนวทางแก้แล้งสำเร็จ

สภาเกษตรกรฯ เคลื่อนไหวแล้วหลังภัยแล้งลุกลามหนัก ผวากระทบเกษตรกรรากหญ้า รายได้วูบ ชงรัฐผ่าทางตันแก้ปัญหา 2 แนวทาง ปรับเปลี่ยนพืชปลูกน้ำน้อย-เลี้ยงสัตว์ ชูต้นแบบ “ลำปาง” แก้แล้งสำเร็จ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” อยากให้รัฐบาลตั้งสติ แล้วต้องทำ 2 เรื่องด้วยกัน

  1. ให้จัดทำแผนการจัดการน้ำชุมชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำของตัวเองชาวบ้านจะได้ทราบศักยภาพในพื้นที่ว่ามีน้ำมากน้อยแค่ไหนกระจายข้อมูลลงมาให้มากที่สุดจะได้มีข้อมูลแผนของแต่ละคนอย่างไร
  2. ต้องให้โอกาสชาวบ้านร่วมคิดในการปรับแผนการผลิตในศักภาพพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ ไม่ควรจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพืชที่ใช้น้ำมาก เช่น ข้าว หรือไม้ผล เป็นต้นจะทำให้มีปัญหาตามมามาก แต่ควรจะปรับการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่แล้งน้ำ อาทิ  การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปลูกไผ่ พืชสมุนไพร หรือการทำปศุสัตว์ เลี้ยงแพะ แกะ และไก่พื้นเมือง เป็นต้น  ซึ่งทางผมเองมีโมเดลอยู่แล้วที่ลำปาง ทำสำเร็จแล้วในพื้นที่แล้งน้ำมากๆ รัฐบาลสามารถส่งคนมาดูได้ ดังนั้นแนะนำว่ารัฐบาลควรทำ 2 เรื่องไปพร้อมกันในสถานการณ์วิกฤติจะเป็นโอกาสของชาวบ้านที่จะปรับแผนโครงสร้างการผลิตของตัวเองได้

 

 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ