เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดวัชพืช ปลูกต้นราชพฤกษ์ และ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในคลองชลประทานดี 7 (คลองตาขำ) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร