ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายทศพล เจริญสุขใส, นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีและนำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายทำความสะอาดบริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร