มาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

 

 

    1. ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ
    2. ตรวจว่ามีแอปฯ หมอชนะ
    3. สอบถามเหตุผล การเดินทาง

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด
*** เพิ่ม แสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา
พื้นที่เฝ้าระวัง 49 จังหวัด ปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด/ คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด
• ขอให้ประชาชน “งดหรือชะลอ” การเดินทางโดยไม่จำเป็น ถึง 1 ก.พ. 64


ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร