สหรัฐฯเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมได้แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา(FDA) ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ว่า จะยกเลิกการแจ้งเตือนการนำเข้าของปี 2559 ที่ป้องกันไม่ให้ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมสู่สหรัฐอเมริกา ซึ่งปลาแซลมอนได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ตลาดอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงมีการเติบโตที่ดีกว่าปลาแซลมอนปกติ

“ตามที่มีการพิจารณาทบทวนของ FDA ในปี2558 พบว่า ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมมีความปลอดภัยในการบริโภค”

FDA ระบุว่า การยุติการแจ้งเตือนการนำเข้า ทำให้สามารถนำเข้าไข่ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรม มาเพาะเลี้ยงในรัฐอินเดียนา เพื่อใช้เป็นอาหาร
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561, FDA ได้อนุมัติสถานที่เพาะเลี้ยงใกล้กับ Albany ในรัฐอินเดียนาในระบบถังบนบกที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจาก AquaBounty Technologies ซึ่งเป็นผู้เดียวในสหรัฐอเมริกาที่จำหน่าย ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวเมียและเป็นหมัน จะได้รับการเลี้ยงดูในถังน้ำจืดในอาคารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มีหลายมาตรการทางกายภาพ เพื่อป้องกันการหลบหนี เช่น ตาข่าย แผ่นกรอง เป็นต้น

ครับ อีกไม่นานคงได้เห็นปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรม วางอยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ต สหรัฐอเมริกากันแล้วครับ!

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต
ที่มา : เกษตรทำกิน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : feedstuffs.com