กระเทียมเถื่อนทะลักเข้าชายแดนเหนือ ไร้เงาพ่อค้าซื้อกระเทียมแม่ฮ่องสอน

สุดอนาถอีกชาวไร่กระเทียมเมืองสามหมอก ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ชี้แนวโน้มราคากระเทียมปีนี้ทรุดอีกซ้ำรอยปีที่แล้วอีก เพราะไร้เงาพ่อค้าไปซื้อผลผลิตทำให้ราคาดิ่งลง กระเทียมแห้งเหลือ กก.ละ 20 บาท ขณะที่ต้นทุน ระบุสาเหตุกระเทียมเถื่อนทะเข้าชายแดนภาคเหนือที่มีราคาถูกกว่า วอนรัฐบาลให้ช่วยสกัดด่วน ก่อนเกษตรกรจะหายนะมากกว่านี้

นายสถาพร  ศรีวันชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม กระเทียมจาก จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพืชเศราฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละนับพันล้านบาท แต่ปัจจุบันประสบปัญหาคือไม่มีพ่อค้าเข้ามาซื้อผลผลิตในพื้นที่เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ทำให้ราคาตกต่ำจนเกษตรกรขายดทุนย่อยยับเนื่องจากทราบว่า มีกระเทียมจากต่างประเทศทะลักเข้ามาเกลื่อนชายแดน มีราคาถูกกว่าด้วย ทำให้พ่อค้าหันไปซื้อกระเทียมเถื่อนมาขายเพราะได้กำไรมากกว่า “ปีที่แล้วเกษตรกรไม่สามารถที่จะขายกระเทียมสดได้เลย เพราะไม่มีผู้ประกอบการมารับซื้อ เกษตรกรต้องเก็บขายกระเทียมแห้งราคาถูกมาก กก.ละ 20 บาท ลองคิดดูกระเทียมสด 10 กก.จะได้กระเทียมแห้ง 3.5 กก.ขาย กก.ละ 20 บาท เท่ากับขายกระเทียมสด กก.ละ 7 บาทเท่านั้น เกษตรกรขาดทุน เพราะต้นทุนจริงถ้าเป็นกระเทียมสดอยู่ที่ กก. 10-12 บาท ถ้ากระเทียมแห้งอย่างน้อยต้องราคา กก.ละ 40 บาทเกษตรกรจึงจะอยู่ได้”นายสถาพร กล่าว

กระเทียมจากต่างประเทศ(ซ้าย) กระเทียมไทย(ขวา)

     สำหรับพื้นที่ปลูกกระเทียมใน จ.แม่ฮ่องสอน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน บอกว่า ตามข้อมูลเกษตรจังหวัดมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2.3 หมื่นไร สร้างรายกว่า 1,000 ล้านบาท ปีนี้มีแนวโน้มราคาตกต่ำอีกเพราะไม่พ่อค้าไปซื้อ จึงขอวิ่งวอนให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามกระเทียมเถื่อนที่ทะลักเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรไทยอยู่ได้ (รายละเอียดในคลิป)

ที่มา : เกษตรทำกิน (7 มีนาคม 2562)