คาดการณ์สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร กับอนาคต30วัน

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2563 โดยมีประเด็นสำคัญที่ นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้เปิดเผยกรณีคาดการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทีมแพทย์ได้ประเมินสถานการณ์จนถึงวันที่ 15 เม.ย.63 กรณีประชาชนในจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือ Lockdown (ทุกคนอยู่บ้าน) ตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอ้างอิงการแก้ไขปัญหาเปรียบเทียบประเทศในกลุ่มยุโรปและกลุ่มเอเชีย โดยประเด็นสำคัญคือการพุ่งขึ้นของตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจากการคาดการณ์จะมีตัวเลขผู้ป่วยพุ่งสูงถึง 5,400 ราย ในจำนวนนี้ต้องนอนโรงพยาบาล 800 คน นอนห้องไอซียู 261 คน และมีผู้เสียชีวิต 107 คน

    

ทั้งนี้ตัวเลขตามการคาดการณ์นั้น เกินศักยภาพของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร โดยโรงพยาบาลรัฐทั้งจังหวัดมีเตียงรวม 1,059 เตียง และเตียงไอซียู 51 เตียง กลับกันหากประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครให้ความร่วมมือในการ Lockdown หรือทุกคนอยู่บ้าน ทีมแพทย์คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยจะอยู่ที่ 369 คน ในจำนวนนี้นอนโรงพยาบาล 55 คน นอนห้องไอซียู 18 คน และมีผู้เสียชีวิต คน

 

นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ เปิดเผยว่า โรคระบาดโดยทั่วไปจะติดต่อกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคนมีภูมิคุ้มกันขึ้นการระบาดก็จะลดลง แต่เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ คนยังไม่มีภูมิคุ้มกันทำให้การกระจายของเชื้อโรคค่อนข้างเร็ว ถ้าเป็นไปตามแนวทางของประเทศอิตาลีจำนวนผู้ป่วยจะพุ่งสูงขึ้นมาก แต่หากเราสามารถคุมเอาไว้ได้จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจะช้าลง ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงจุดสำคัญประมาณ 7-8 ร้อยคน เป็นจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าจะไปตามแนวทางไหน โดยประเด็นนี้เป็นภาพใหญ่ของประเทศ

ในส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีประชากรและประชากรแฝงประมาณ 1 ล้านคน ภายในวันที่ 15 เม.ย.63 ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ประชาชนยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิม คาดว่าจะมีคนไข้ประมาณ 5,400 คน แต่ถ้ามีการควบคุมดีๆทุกคนอยู่กับบ้าน ทุกคนพยายามทำโซเชียล ดิสแทนซิ่ง จะสามารถคุมคนไข้ให้เหลือประมาณ 300 กว่าคน ซึ่งจำนวนจะแตกต่างกันประมาณ 20 เท่า ประเด็นสำคัญก็คือเมื่อคนไข้เยอะ คนไข้ที่มีอาการหนักก็จะเพิ่มตามไปด้วย ถ้าคนไข้ 5,400 คน ต้องใช้ไอซียูประมาณ 260 คน แต่ถ้าเราคุมดีๆคุมเข้มๆเราจะใช้ไอซียู 18 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความสำคัญและต้องขอความร่วมมือจากทุกคน

นายแพทย์อนุกูล เผยอีกว่า มาตรการทั้งหมดที่ผ่านมาของรัฐบาลคือจุดตัดตรงนี้ ที่ตัดสินใจว่าต้องมีมาตรการที่แรงขึ้น ถ้าตัดสินใจเร็วไปก็จะกระทบกับเศรษฐกิจเยอะ ถ้าตัดสินใจในเวลาที่พอเหมาะก็คุมให้ขึ้นหรือลงได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากสื่อสารว่าทำไมเราถึงต้องช่วยกัน ถ้าทุกคนช่วยกันแล้วก็ขอให้ช่วยอีกนิดเดียว คือการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ต้องระมัดระวังและดูแลในลักษณะโซเชียล ดิสแทนซิ่ง เพราะหากผู้สูงอายุติดโรคอัตราการเสียชีวิตจะสูงมาก

ถ้าไม่ช่วยกัน ตัวเลขคาดการณ์ จะเป็นอย่างช่อง สีแดง
แต่ถ้าทุกคนช่วยกัน ตัวเลขจะเป็น สีฟ้า

 

 

 นายแพทย์ อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
คาดการณ์หากว่าเราทุกคนไม่ช่วยกัน ภายใน 15 เม.ย.63
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร อาจพุ่งสูงถึง 5,000 คน

นายแพทย์ อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร คาดการณ์หากว่าเราทุกคนไม่ช่วยกัน ภายใน 15 เม.ย.63 ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร อาจพุ่งสูงถึง 5,000 คน#เราทุกคนต้องช่วยกัน#โคโรน่า2019#COVID_19#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ#savesamutsakhon

โพสต์โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2020

 

เนื้อหา : kakabkao