สัมมนาฟรี!!! โครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” 15 จังหวัดทั่วไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ
“เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” 
ในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วไทย
ผู้สนใจเข้าร่วมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

มาเรียนรู้หลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง คลอบคลุมเนื้อบัญชีขั้นต้นที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย โดย 2 วิทยากร ผู้คร่ำหวอดในวงการบัญชี

  1. พรชัย เพียงพรเพ็ญ   กรรมการบริหารบริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาด้านการบัญชีต้นทุนให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  2. วชิระ บุณยเนตร  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการสัมมนาแบ่งเป็นออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ระบบบัญชีเดียวมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไร และจะทาบัญชีเดียวได้อย่างไร
ช่วงที่ 2 รายการและวิธีทาบัญชีเดียวสาหรับธุรกิจการผลิต การค่า และบริการ
ช่วงที่ 3 Workshop วิเคราะห์สุขภาพของธุรกิจจากบัญชีเดียวได้อย่างไร

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

สำรองที่นั่งคลิ๊กเลย!