เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกระทุ่มแบน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวนกระทุ่มแบน ณ อาคารเอนกประสงค์ ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร