สรุป พรก.ฉุกเฉิน ประกาศข้อกำหนดที่่ใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด


มีผลบังคับ 06.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2564

 

 

#ศูนย์รับข้อมูลผู้สงสัย COVID-19 #จังหวัดสมุทรสาคร
#เบอร์ติดต่อ 065-5493322 และ 0988726632 เปิดบริการ 24 ชม.
#เบอร์ติดต่อ 034-871270 , 034-871268
เปิดบริการทุกวัน 8.30 น. – 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ
Fax : 034-871271


ที่มา : COVID – 19 สมุทรสาคร