จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “บอนไซมะพร้าว” ในโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก