สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการด้านข้าว

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด้านข้าว โดยมีนาย วิเชียร เจียรธรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร