ร่วมหารือกับ วว.พัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมของกลุ่มสหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายศักดา เนติพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมหารือ กับ ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล นักวิจัยอาวุโส และนางสาวปพิชญา กองจินดา นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร