เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายทศพล เจริญสุขใส พร้อมด้วยดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณอาคารเอนกประสงค์ วัดท่ากระบือ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตร น้ำหวานดอกมะพร้าว ของสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด