ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดบางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร น้ำหวานดอกมะพร้าว (น้ำตาลมะพร้าวไซรัป) ของสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ซึ่งน้ำหวานดอกมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการทำน้ำตาลมะพร้าวรวมเข้ากับนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อผู้รักสุขภาพ ให้ความหวานจากธรรมชาติ หอม หวานกลมกล่อม ผลิตจากมะพร้าวสายพันธุ์ดี ไม่ผสมน้ำตาลทราย ปราศจากสารกันเสีย