ความคืบหน้าสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันนี้ 7 มิถุนายน 2562  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะทำงานพร้อมด้วย คณะกรรมการอาหารและยา สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเจ้าพนักงานจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคน เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ (แปลงปลูกกัญชาระบบปิด) ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นภายในบริเวณของ มทร.อิสาน

 
 
 

 
 
 

 

อนึ่ง จาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมานั้น สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านการปลูกพืชกัญชาเพื่อส่งผลิตเป็นตำรับยาตามกฎหมาย โดยมีแหล่งปลูกกระจายทั้ง 4 ภูมิภาค และส่งให้หน่วยผลิตที่กำหนดฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร (จังหวัดนำร่องภาคอีสาน) 

เรียบเรียง : ทีม ปชส.สกจ.สมุทรสาคร
ที่มา : กัญชาชน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :  – 4 จังหวัดนำร่อง นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย