คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยมีที่ไหนบ้าง

  • รพ.ศูนย์/ทั่วไป คู่ขนานการแพทย์แผนปัจจุบัน สั่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับ มี 13 แห่ง
  • รพ.ชุมชน สั่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับ มี 12 แห่ง และ รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
  • คลินิกวิจัยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตำรับหมอเดชา มี 22 แห่ง

 

 

ที่มา : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก