โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย