เข้าร่วมโครงการสัมมนากำหนดแผนการปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด

เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการสัมมนากำหนดแผนการปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กคลูซีฟ แซนดารา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี