จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (ผ้ามัดย้อม)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ) ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านย่า ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมธรรมชาติจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เกิดการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งในการอบรมได้นำเปลือกของลูกจากและเปลือกมะพร้าวมาใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมสี