เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) หมู่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมการออกหน่วยบริการจัดนิทรรศการแสดงฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผล ท่าไม้หมู่