ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสหกรณ์ มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ กิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับการสหกรณ์ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้