ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

• วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

• วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและชื่นชมพระบารมี
ทั้งนี้ ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒