ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลองพัฒนาชุมชนที่อาศัย

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง ณ บริเวณริมน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร