ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายทศพล เจริญสุขใส นายพรชัย แสงสว่างและนายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร